O Bibliotece

Filia biblioteczna w Osiekach jest ogólnodostępną placówką kultury. Funkcjonuje jako instytucja kultury, która ma za zadanie  rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej..

DZIAŁALNOŚĆ FILII:

– gromadzenie i udostępnianie książek i prasy
– zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców obsługiwanego terenu
– ciekawy i przyjazny księgozbiór dla dzieci
– bezpłatny dostęp do internetu, wi-fi i sprzętu komputerowego
– propagowanie czytelnictwa poprzez stosowanie różnorodnych form pracy z czytelnikami
– pomoc w dotarciu do niezbędnej informacji

DODATKOWO:

– zajęcia plastyczne (kreatywne)
– lekcje biblioteczne
– spotkania z literatura, dyskusje
– pomoc przy odrabianiu prac domowych
– wydarzenia integracyjne i okolicznościowe

ZAJRZYJ DO NAS – ZAPISZ – ZOSTAŃ NA ZAWSZE !!!

Skip to content