O Bibliotece

Otwarcie filii bibliotecznej w Wierciszewie nastąpiło 15 października 1988 roku, pracownikiem została Pani Janina Dikolenko.

Następnie w 1989 roku pracę w bibliotece zaczęła pani Małgorzata Szyperska.

Od 1 lutego 1990 roku w tutejszej bibliotece pracę rozpoczęła  Bożena Strzałkowska na początku jako młodszy bibliotekarz.

 po uzyskaniu wykształcenia bibliotekarskiego mianowana została na starszego bibliotekarza .Przez ponad dwadzieścia lat systematycznie uzupełniała i pogłębiała swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i w warsztatach tematycznych organizowanych przez Koszalińską Bibliotekę oraz przez Bibliotekę Publiczną w Sianowie .Swoją  pomysłowością  wzbogaca obowiązki zawodowe aktywnie angażując się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Współpracuje z sołtysem i radą sołecką uczestnicząc jako organizator imprez wiejskich. Tradycyjnie  przygotowuje imprezy okolicznościowe: Dzień Babci , Dzień Kobiet, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Andrzejki , Dzień Seniora. Pani Bożena  należy do Stowarzyszenia Ziemi Wierciszewskiej ,które prężnie działa, dzięki tej współpracy udało im się wygrać dwa projekty z fundacji ,,Działaj lokalnie? .Pierwszy projekt ,,Nie takie Wierciszewo  straszne? miał na celu integrację społeczności lokalnej poprzez wspólną pracę na rzecz poprawy wizerunku wsi. Oprócz nie wątpliwych korzyści związanych z integracją środowiska , projekt ten miał namacalne efekty materialne .Poprawiła się estetyka miejscowości: zagospodarowano miejsce selektywnej zbiórki odpadów, stworzono Park Historii  miejsce gdzie można poznać historię  wsi i  odpocząć, poprawiono estetykę placu zabaw dla dzieci poprzez pomalowanie ogrodzenia, wykonano wiejską tablicę ogłoszeń. Był też ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży ,,Najbardziej interesujące zdjęcie Wierciszewa oraz   ,,Najładniejsza pocztówka z Wierciszewa? .Drugi projekt  ,,Od ścierniska do ogniska? miał na celu zagospodarowanie zaniedbanego terenu wsi  przy boisku do siatkówki i koszykówki .Powstało tam ogólnodostępne miejsce ,,ogniskowe gdzie każdy może odpocząć, miło spędzić czas .Powstały też  ławki, stoliki, wiata oraz tzw. ,,witacze? .Był też realizowany projekt w partnerstwie z innym stowarzyszeniem, skierowany na przeciwdziałania marginalizacji społecznej, dorośli  korzystali  z Doradztwa Zawodowego, natomiast dzieci pod okiem psychologa i pedagoga, poprzez zabawę uczyły się dobrych  zachowań  i  poznawały  zagrożenia  życia codziennego .Były też atrakcyjne wyjazdy do kina, teatru i na basen .Przy bibliotece działa ludowy zespół śpiewaczy ,,Kwiat Paproci, w którym  śpiewa też pani Bożena , będąc 

zarazem kierownikiem zespołu .Zespół  śpiewa piosenki ludowe, biesiadne, okolicznościowe i religijne.  Występuje na imprezach okolicznościowych, lokalnych  (krzewi kulturę ludową oraz integruje społeczność lokalną), a także na przeglądach powiatowych i wojewódzkich.

 Nasz  pracownik  nie tylko robi coś na zewnątrz i z innymi , ale także w swojej filii. Przez te wszystkie lata oprócz wypożyczania, pomocy przy wyborze książek, czy też udzielaniu informacji ciągle poszerza ofertę dla wszystkich  czytelników biblioteki począwszy od najmłodszych a kończąc na seniorach. W bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne  np.,,Co wiem  o bibliotece?, ,,Książka moim przyjacielem? itp., różnego rodzaju pogadanki, dyskusje nad książką w których dzieci chętnie uczestniczą .Dzieci biorą  również udział w gminnych i powiatowych konkursach  plastycznych, które zachęcają  do czytania bajek, poszerzają wiedzę z zakresu  różnych technik plastycznych, umożliwiają dzieciom zaprezentowanie swojego talentu. W placówce jak co roku odbywają się zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji ,wtedy też organizowane są wycieczki min. na kręgle ,do Parku Rozrywki Pomerania.Dzieci biorą  udział w grach świetlicowych, komputerowych, planszowych ,grach i zabawach na świeżym powietrzu .Organizowane są też zajęcia kulinarne, które cieszą się dużym zainteresowaniem, gdzie uczestnicy wspólnie przygotowują potrawy .Biblioteka  bierze udział w corocznym ,,Święcie Czytelnika Dziecięcego organizowanym przez Bibliotekę Koszalińską  , Tygodniu Bibliotek, Nocy bibliotek, odjazdowy bibliotekarz ,wędrująca książka.

oraz w 2012 roku przystąpiła do Narodowego Czytania  Pana Tadeusza .Od 2011 roku    to praca przy wprowadzaniu  książek do systemu Mak+ Do dyspozycji  czytelników są trzy stanowiska komputerowe podłączone do  Internetu, z których można korzystać bezpłatnie .Dla swoich czytelników pani Bożena  z chęcią  prowadzi zajęcia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz jak korzystać z Internetu.  Filia  zarządzana przez panią Bożenę jest 

estetycznie urządzona , kolorowa, znajdują się w niej prace plastyczne wykonane  przez uczestników zajęć. Systematycznie stara się urozmaicić swój  biblioteczny  księgozbiór w nowości wydawnicze dla dorosłych i dla dzieci, przez to z roku na rok  zwiększa się liczba czytelników jak i liczba wypożyczeni .Księgozbiór biblioteki  liczy 3000 woluminów .Korzysta z niego 150 czytelników ,którzy w ciągu wypożyczyli 1812 książek

Pani Bożena Strzałkowska jest osobą kompetentną cechuje ją duża aktywność i zaangażowanie, które przejawia się ciągłą gotowością do pracy. W sposób szczególny dba o dobro użytkownika i zaspakajanie jego potrzeb .Koleżeńska i pomocna w każdej sytuacji.

Biblioteka co roku włącza się do akcji WOŚP

Biblioteka co rocznie bierze udział w ,Nocy Bibliotek”

Skip to content