O kinie

Kino Zorza znajduje się w centrum Sianowa, z siedzibą obok budynku Sianowskiego Centrum Wiedzy, którego jest integralną częścią.

Otwarcie kina w Sianowie datuje się na 1 lutego 1951 roku, natomiast nadanie mu nazwy Zorza – 25 marca 1953 roku.
W latach 1963 – 1966 przeprowadzono remont kina Zorza na kino panoramiczne : wstawiono projektory 35 mm, na których puszczano filmy z taśmy. Projektory te są przechowywane w budynku kina do dnia dzisiejszego i – co ciekawe – są sprawne.
17 grudnia 1966 roku nastąpiło otwarcie kina po remoncie, a proponowanym seansem był western produkcji amerykańskiej „W kraju Komanczów”.

W roku 2013 kino zostało odrestaurowane i zmodernizowane: wymieniono instalację elektryczną, zamontowano nowe nagłośnienie i profesjonalne oświetlenie sceny, pomalowano ściany i odnowiono sufit. Również punkt sterowania światłem i dźwiękiem zniknął ze sceny – cały sprzęt przeniesiono do jednego pomieszczenia, co bardzo ułatwia organizację wszelkich wydarzeń. Również w 2013 roku w holu kina powstała Galeria Zorza, w której systematycznie odbywają się wernisaże i wystawy prac artystów nie tylko z regionu, ale także z całego kraju.

W 2015 roku nastąpiła termomodernizacja budynku kina, a w drugiej połowie roku 2017 – cyfryzacja kina. Dzięki dotacji z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej zamontowano projektor cyfrowy – do projekcji filmowych w nowej jakości powróciliśmy 14 grudnia 2017 roku ósmą częścią „Gwiezdnych wojen”.

W lutym 2019 roku zainstalowano elektroniczny system sprzedaży biletów z możliwością rezerwacji i kupna online. Wiosną 2019 roku zmodernizowano nagłośnienie kinowe na standard Dolby Surround 5.1. oraz wymieniono ekran
na perforowany.

Kino Zorza jest kinem jednosalowym ze 138 miejscami siedzącymi. To miejsce kameralne, klimatyczne, gdzie poza seansami filmowymi odbywają się inne imprezy kulturalne ważne dla Sianowa.


O kinie

Zorza Cinema is located in the center of Sianów, situated next to the building of the Cultural and Public Library Center of the Municipality and City of Sianów, of which it is an integral part.

The opening of the cinema in Sianów dates back to February 1, 1951, and it was officially named Zorza on March 25, 1953. Between 1963 and 1966, the cinema underwent renovations to become a panoramic cinema. 35mm projectors were installed, and films were screened from film reels. Interestingly, these projectors are still kept in the cinema building to this day and are in working condition.

On December 17, 1966, the cinema reopened after the renovation, featuring an American-produced western film titled „The Comancheros” as the proposed screening.

In 2013, the cinema underwent restoration and modernization: the electrical installation was replaced, new sound and professional stage lighting were installed, walls were painted, and the ceiling was renewed. Additionally, the control booth for lights and sound was removed from the stage and relocated to a separate room, making it more convenient to organize various events. In the same year, the Zorza Gallery was established in the cinema’s lobby, hosting regular vernissages and exhibitions of works by artists not only from the region but from all over the country.

In 2015, the cinema underwent thermal modernization, and in the second half of 2017, it was digitized. Thanks to a grant from the Polish Film Institute, a digital projector was installed, allowing for film screenings in a new quality. The cinema resumed its digital screenings on December 14, 2017, with the eighth part of „Star Wars.”

In February 2019, an electronic ticket sales system with the option of reservation and online purchase was introduced. In the spring of 2019, the cinema’s sound system was upgraded to Dolby Surround 5.1, and the screen was replaced with a perforated one.

Zorza Cinema is a single-screen cinema with 138 seats. It is an intimate and atmospheric place where, in addition to film screenings, various other cultural events important to Sianów take place.

Skip to content