Filia Biblioteczna w OsiekachO Bibliotece

O Bibliotece

Filia biblioteczna w Osiekach jest ogólnodostępną placówką kultury. Funkcjonuje jako instytucja kultury, która ma za zadanie  rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej..

DZIAŁALNOŚĆ FILII:

– gromadzenie i udostępnianie książek i prasy
– zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców obsługiwanego terenu
– ciekawy i przyjazny księgozbiór dla dzieci
– bezpłatny dostęp do internetu, wi-fi i sprzętu komputerowego
– propagowanie czytelnictwa poprzez stosowanie różnorodnych form pracy z czytelnikami
– pomoc w dotarciu do niezbędnej informacji

DODATKOWO:

– zajęcia plastyczne (kreatywne)
– lekcje biblioteczne
– spotkania z literatura, dyskusje
– pomoc przy odrabianiu prac domowych
– wydarzenia integracyjne i okolicznościowe

ZAJRZYJ DO NAS – ZAPISZ – ZOSTAŃ NA ZAWSZE !!!


About the Library


The library branch in Osieki is a publicly accessible cultural institution. It operates as a cultural entity with the mission of developing and satisfying the educational, cultural, and informational needs of the local community.

BRANCH ACTIVITIES:

 • Collection and provision of books and periodicals
 • Fulfillment of the reading needs of residents in the serviced area
 • An engaging and child-friendly collection of books
 • Free internet access, Wi-Fi, and computer equipment
 • Promoting reading through diverse interaction with readers
 • Assistance in accessing necessary information

ADDITIONALLY:

 • Creative arts and crafts sessions
 • Library lessons
 • Literature meetings and discussions
 • Assistance with homework
 • Integrative and special events

VISIT US – JOIN US– STAY WITH US FOREVER !!!

Skip to content