Filia Biblioteczna w SkibnieO Bibliotece

O Bibliotece

Punkt biblioteczny w Skibnie funkcjonuje od 2012 roku. Powstał on w nowo powstałej świetlicy, która do użytku oddana została w 2010 roku.                                                                                                                 

W okresie powojennym w Skibnie funkcjonowała świetlica wiejska położona przy drodze do Wierciszewa w pobliżu dworca kolejowego w Skibnie.. Jednak budynek ten ze względu na zły stan techniczny został rozebrany. W latach  osiemdziesiątych na terenie sołectwa Skibno funkcjonowała biblioteka, na którą ówczesny PGR  przekazał budynek mieszkalny. Pracownikiem tej biblioteki była Pani Józefa Kluziak .Pod koniec lat osiemdziesiątych biblioteka została zlikwidowana,  cały księgozbiór  przeniesiony do biblioteki szkolnej w Suchej Koszalińskiej, a budynek przekształcony na mieszkanie pracownicze.                                                                                                                   

Od tego czasu mieszkańcy Skibna składali postulaty dotyczące budowy świetlicy i utworzenia w niej biblioteki  1 grudnia 2009 roku, po uzyskaniu wszystkich pozwoleń i pozyskaniu środków finansowych w Skibnie ruszyła budowa świetlicy wiejskiej.

obrazek

27 listopada 2010 roku nastąpiło otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej świetlicy.

8 maja 2012 r. obchody Tygodnia Bibliotek w Gminie Sianów zainaugurowane zostały otwarciem Punktu Bibliotecznego w Skibnie . Na potrzeby biblioteki  wydzielone zostało jedno pomieszczenie na wypożyczalnię książek dla mieszkańców Skibna, którzy chętnie zaczęli sięgać po książkę.  Pierwszym zarejestrowanym czytelnikiem dziecięcym był Maciej Fidór, a czytelnikiem dorosłym Pani Barbara Hinz.

Na stanowisko bibliotekarza został zatrudniony pracownik świetlicy Pani Janina Kulon, która prowadzi bibliotekę do chwili obecnej. 

Księgozbiór Punkt Biblioteczny otrzymał jako dar z Sianowskiej Biblioteki Publicznej,

 Od tego czasy księgozbiór systematycznie się powiększa i wynosi obecnie  egzemplarzy., Wzrasta również liczba zarejestrowanych  czytelników – do 2018 roku zostało  zarejestrowanych 160 czytelników.

Głównym celem istnienia biblioteki jest działanie na rzecz mieszkańców oraz szacunek dla nich. Biblioteka jest to miejsce otwarte dla wszystkich , które zapewnia dostęp do wiedzy i informacji, wspiera rozwój mieszkańców poprzez kulturę i edukację. Ma za zadanie integrację społeczności lokalnej oraz aktywizację mieszkańców.

Zmyślą o każdym mieszkańcu, dla dwóch niepełnosprawnych czytelników książki dostarczane są do domu.

Aby propagować czytelnictwo biblioteka przyłącza się do wielu ogólnopolskich akcji czytelniczych  tj.:

”Odiazdowy bibliotekarz 2018 – rajd rowerowy do Łaz.

„Noc bibliotek”

„Tydzień bibliotek „

‘Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczne wakacje”.

Organizowane są zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne, warsztaty artystyczne, kulinarne.

W bibliotece prężnie działa kawiarenka internetowa, w której znajduje się 6 komputerów.
W związku z tym, że biblioteka wiejska jest jedynym miejscem które dba o rozwój kultury mieszkańców, odbywa się tu wiele imprez kulturalnych, które mają na celu integrację. Są to imprezy dla dzieci , TAKIE JAK. ;

„Bal karnawałowy”:

„Dzień dziecka”, „Dzień matki, „Dzień babci i dziadka”

Organizowane są również wycieczki dla dzieci i dorosłych.

Wycieczka dzieci  w Góry Świętokrzyskie – 2015 rok.

Wycieczka dla dorosłych mieszkańców do Wilna – 2017 rok.

Biblioteka jest również miejscem spotkań seniorów z Sianowskiej Akademii Seniora, którzy spotykają się u nas na zajęciach kulinarnych.

Biblioteka brała udział w realizacji wielu projektów. W 2012 roku podczas wakacji realizowany był projekt finansowany przez Fundację Nauka dla Środowiska pod nazwą „Dziadki do grabek i łopatki, w ramach którego dzieci zagospodarowały niewielki plac w lesie pod miejsce na ognisko. W zamian za to odwiedziły wiele ciekawych miejsc np. Wioska Hobbitów w Sierakowie.

W 2013 roku  realizowany był projekt „Sport to zdrowie” finansowany przez FIO.

Braliśmy udział w konkursie „Pożyteczne ferie” i „Pożyteczne wakacje” finansowanym  przez Fundację Wspomagania Wsi i realizowaliśmy projekty „Nasza najpiękniejsza Wieś”, „Moja miejscowość w Internecie”, „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”’

W świetlicy organizowane są zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki oraz spotkania z logopedą i zajęcia teatralne.

Skip to content