Oscary rozdane!

Ostatnia noc była pełna blasku, emocji i gwiazd na czerwonym dywanie 🥳🥳

Rozdanie Oscarów 2024 dostarczyło nam niezapomnianych chwil i nagrodziły wybitne osiągnięcia w świecie kina 🏆

🏆 Najwięcej nagród otrzymał film „𝐎𝐩𝐩𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫” w kategoriach:

✨Najlepszy film- 𝐎𝐩𝐩𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐍𝐨𝐥𝐚𝐧, 𝐄𝐦𝐦𝐚 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬, 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐑𝐨𝐯𝐞𝐧

✨ Najlepszy aktor pierwszoplanowy- 𝐂𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐮𝐫𝐩𝐡𝐲

✨ Najlepszy aktor drugoplanowy- 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐞𝐲 𝐉𝐫.

✨ Najlepszy reżyser- 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐍𝐨𝐥𝐚𝐧

✨ Najlepsza muzyka oryginalna- 𝐎𝐩𝐩𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐋𝐮𝐝𝐰𝐢𝐠 𝐆𝐨̈𝐫𝐚𝐧𝐬𝐬𝐨𝐧

✨ Najlepsze zdjęcia- 𝐎𝐩𝐩𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐲𝐭𝐞 𝐕𝐚𝐧 𝐇𝐨𝐲𝐭𝐞𝐦𝐚

✨ Najlepszy montaż- 𝐎𝐩𝐩𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐟𝐞𝐫 𝐋𝐚𝐦𝐞

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑜𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎✨ zwyciężyła:

𝐄𝐦𝐦𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐧𝐞, jako Bella Baxter w filmie Biedne istoty

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑜𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎✨ zwyciężyła:

𝐃𝐚’𝐕𝐢𝐧𝐞 𝐉𝐨𝐲 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐨𝐥𝐩𝐡, jako Mary w filmie Przesilenie zimowe

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑢𝑠𝑧 𝑜𝑟𝑦𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑛𝑦✨ zwyciężyła:

𝐀𝐧𝐚𝐭𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐮𝐩𝐚𝐝𝐤𝐮 Justine Triet, Arthur Harari

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑢𝑠𝑧 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 ✨ zwyciężył film:

𝐀𝐦𝐞𝐫𝐲𝐤𝐚ń𝐬𝐤𝐚 𝐟𝐢𝐤𝐜𝐣𝐚 Cord Jefferson

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑘𝑟𝑜́𝑡𝑘𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎ż𝑜𝑤𝑦 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑛𝑦 ✨ zwyciężył film:

𝐎𝐬𝐭𝐚𝐭𝐧𝐢 𝐰𝐚𝐫𝐬𝐳𝐭𝐚𝐭, Ben Proudfoot, Kris Bowers

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑦𝑧𝑎𝑐𝑗𝑎 𝑖 𝑓𝑟𝑦𝑧𝑢𝑟𝑦 ✨ zwyciężył film:

𝐁𝐢𝐞𝐝𝐧𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐲

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑎 𝑝𝑖𝑜𝑠𝑒𝑛𝑘𝑎 ✨ zwyciężył film:

𝐁𝐚𝐫𝐛𝐢𝐞 „What Was I Made For?”

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 ✨ zwyciężył film:

𝐁𝐢𝐞𝐝𝐧𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐲, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, James Price

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑗𝑎𝑙𝑛𝑒 ✨ zwyciężył film:

𝐆𝐨𝐝𝐳𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐬 𝐎𝐧𝐞, Takashi Yamazaki (I), Kiyoko Shibuya (I), Masaki Takahashi (VI), Tatsuji Nojima

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑖𝑢𝑚𝑦 ✨ zwyciężył film:

𝐁𝐢𝐞𝐝𝐧𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐲, Holly Waddington

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑑ł𝑢𝑔𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎ż𝑜𝑤𝑦 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 ✨ zwyciężył film:

𝐂𝐡ł𝐨𝐩𝐢𝐞𝐜 𝐢 𝐜𝐳𝐚𝐩𝐥𝐚, Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑑ź𝑤𝑖ę𝑘 ✨ zwyciężył film:

𝐒𝐭𝐫𝐞𝐟𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨́𝐰, Johnnie Burn, Tarn Willers

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑚𝑖ę𝑑𝑧𝑦𝑛𝑎𝑟𝑜𝑑𝑜𝑤𝑦 ✨ zwyciężył film:

𝐒𝐭𝐫𝐞𝐟𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨́𝐰, Jonathan Glazer

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑘𝑟𝑜́𝑡𝑘𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎ż𝑜𝑤𝑦 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑠𝑘𝑖 ✨ zwyciężył film:

𝐙𝐝𝐮𝐦𝐢𝐞𝐰𝐚𝐣ą𝐜𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐲’𝐞𝐠𝐨 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫𝐚, Wes Anderson, Steven Rales

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑘𝑟𝑜́𝑡𝑘𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎ż𝑜𝑤𝑦 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 ✨ zwyciężył film:

𝐖𝐀𝐑 𝐈𝐒 𝐎𝐕𝐄𝐑! 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐨𝐟 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐤𝐨, Dave Mullins, Brad Booker

🏆W kategorii 𝑁𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑝𝑒ł𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎ż𝑜𝑤𝑦 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑛𝑦 ✨ zwyciężył film:

𝟐𝟎 𝐝𝐧𝐢 𝐰 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐮𝐩𝐨𝐥𝐮, Raney Aronson, Mstyslav Chernov, Michelle Mizner

OSKARY SPECJALNE otrzymali:

𝑁𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑜𝑤𝑎:

🏆𝐌𝐞𝐥 𝐁𝐫𝐨𝐨𝐤𝐬

🏆𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞𝐭𝐨𝐧

🏆𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭

𝑁𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑖𝑚. 𝐽𝑒𝑎𝑛 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑜𝑙𝑡

🏆𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫

👏
👏
👏

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i nominowanym!

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł możesz go udostepnić w sotial mediach

Warto przeczytać

Aktualności

Świetlikowy Obraz

no cóż…, pozostaje nam tylko podziwiać, te piękne „Świetlkowe Obrazy”, które powstały na Warsztatach Wakacyjnych z Pracownia Działań Twórczych w Sianowskie Centrum Wiedzy foto: Zbigniew

Read More »
Aktualności

Wakacyjny Jasiek

Potwornie fajne poduchy wyszły dzieciom na wakacyjnych warsztatach w Centrum Kultury w Sianowie. Igła i nitka poszły w ruch, chociaż dla niektórych był to pierwszy

Read More »
Aktualności

Ceramika na wakacje

Wakacyjne warsztaty ceramiki w Centrum Kultury w Sianowie prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych, nasz idealny pomysł na poznanie swoich manualnych zdolności. foto.: Zbigniew Zięba

Read More »
Aktualności

Wychowankowie SCW na dużej scenie

Szczególnie lubimy, gdy na naszej dużej scenie podczas Dni Ziemi Sianowskiej możemy podziwiać podopiecznych Sianowskie Centrum Wiedzy Foto: Zbigniew Zięba

Read More »
Skip to content